【UU快三_UU快三网站】北海舰队开进黄海演习 舰载主炮副炮轮番开火

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:大发排列5

知道了

北海舰队开进黄海演习 舰载主炮副炮轮番开火
http://www.sinaimg.cn/dy/sUU快三UU快三_UU快三网站_UU快三网站lidenews/8_img/2014_UU快三_UU快三网站51/203_127577_619334.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127577_619334.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127577_619334.jpg
2014年12月15日 10:35
评论
127577
双联装防空37速射炮开火
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127578_596952.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127578_596952.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127578_596952.jpg
2014年12月15日 10:35
评论
127578
深弹攻击
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127579_53400400.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127579_53400400.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127579_53400400.jpg
2014年12月15日 10:35
评论
127579
施放烟幕
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_1275400_877535.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_1275400_877535.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_1275400_877535.jpg
2014年12月15日 10:35
评论
1275400
占领阵位
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127581_832696.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127581_832696.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127581_832696.jpg
2014年12月15日 10:36
评论
127581
综合补给
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127582_8264008.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127582_8264008.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127582_8264008.jpg
2014年12月15日 10:36
评论
127582
主炮操演
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127583_354617.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127583_354617.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127583_354617.jpg
2014年12月15日 10:36
评论
127583
干扰弹快速装填
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127584_212085.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127584_212085.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127584_212085.jpg
2014年12月15日 10:36
评论
127584
临检拿捕
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127585_8400400.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127585_8400400.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127585_8400400.jpg
2014年12月15日 10:36
评论
127585
解缆起航
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_img/2014_51/203_127586_715990.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t1400/2014_51/203_127586_715990.jpg
http://www.sinaimg.cn/dy/slidenews/8_t400/2014_51/203_127586_715990.jpg
2014年12月15日 10:36
评论
127586